Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
Στρατηγική

Η στρατηγική των επιχειρήσεων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς που ασχολούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο όσο πέφτουμε σε μέγεθος τόσο λιγότερο παρατηρούμε να δίνουν έμφαση οι μικρές επιχειρήσεις.

Όλα ξεκινούν από την κατανόηση της σημερινής θέσης της επιχείρησης στην αγορά και την ρεαλιστική απόφαση για το που θέλει να βρεθεί στο μέλλον. Για να διανύσουμε με επιτυχία αυτή την απόσταση χρειάζεται να σχεδιάσουμε συγκεκριμένη στρατηγική.

Marketing

To Marketing είναι η ίδια η εξυπηρέτηση των συμφερόντων τού καταναλωτή, η οποία σημαίνει εύρεση των αναγκών του, βολικά κανάλια διανομής, ελκυστικές τιμές και εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά.

Κάποιοι επιμέρους τομείς των υπηρεσιών Μάρκετινγκ είναι:

  • Η Τμηματοποίηση της Αγοράς, που σημαίνει ότι δεν πουλάμε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία σε όλους
  • Αναζήτηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Συστήματα Πιστών Πελατών με εκπτώσεις σε χρήμα ή ποσοστό ή πόντους ή bonus και λοιπά
  • Ορθή Τιμολόγηση, που μπορεί να γίνει με βάση το κόστος αλλά και τον ανταγωνισμό
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ, το οποίο σημαίνει ότι πλέον μπορούμε να μετράμε τις ενέργειές μας με συγκεκριμένο τρόπο
  • Branding και Positioning, που σημαίνει ότι έχουμε χτίσει ένα πετυχημένο και ευδιάκριτο όνομα

Business plan

To business plan ή επιχειρηματικό πλάνο είναι μια συνολική απεικόνιση των επιμέρους τομέων λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτή η συνολική εικόνα καθιστά σαφές σε εργαζόμενους, διοικούντες πώς λειτουργεί η επιχείρηση και γιατί λειτουργεί έτσι.

Το επιχειρηματικό πλάνο είναι το κυριότερο στρατηγικό έγγραφο της επιχείρησης, που υπενθυμίζει στη διοίκηση γιατί λειτουργεί έτσι η επιχείρηση, από ποιους παράγοντες εξαρτάται και ποια κατεύθυνση θέλει να πάρει.

Λειτουργίες της Επιχείρησης και Βελτίωση Απόδοσης

Συνήθως από αυτόν τον τομέα εκκινεί η συμβουλευτική επιχειρήσεων. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα απόδοσης σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης και εμείς καλούμαστε να βρούμε λύσεις, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα.

Εφαρμόζουμε συστήματα μέτρησης επιχειρησιακής απόδοσης (Business Balanced Scorecard), με σκοπό τη σύνδεση των λειτουργιών της επιχείρησης με τους στρατηγικούς στόχους, χρησιμοποιώντας κρίσιμους δείκτες αποδοτικότητας (KPIs).

Τεχνολογία και Ψηφιακές Στρατηγικές

Είναι πλέον δεδομένο ότι όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποκτήσουν όχι απλώς ψηφιακή παρουσία, αλλά ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική. Αυτό θα πει ότι η τεχνολογία ενσωματώνεται πλέον στην επιχείρηση και γίνεται ένα αναπόσπαστο κομμάτι και της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και της σχέσης της με προμηθευτές και καταναλωτές.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας σε μια επιχείρηση είναι οι άνθρωποι αυτής και η εξέλιξή τους. Βοηθάμε στο σχεδιασμό οργανογράμματος που να καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης, συνεισφέρουμε στην επιλογή των κατάλληλων συνεργατών και σχεδιάζουμε εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα τους καταστήσουν πολύτιμους για την εικόνα και τη συνολική λειτουργία της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας


Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας
Copyright© 2023 Armonia Consulting     Creaded by